Hygienkonsulten som är specialiserad på:

Hygienutbildningar
Egenkontrollprogram
HACCP-planer
IP Livsmedelsförädling
BRC
Interna revisioner

______________________________________________________________

för mer information:
 

Hagen Schreiber

hygienkonsult

Havoland AB
Berghagavägen 18, 429 42 Särö
Tel 031-21 00 25 • Mob 0705-21 00 25

info@havoland.se • www.havoland.se